Concerten gaan door!!
We wijken uit naar de Vredebergkerk

Update 5 oktober 2020:
In verband met de recente overheidsmaatregel dat bij een concert maar 30 bezoekers mogen zijn, is Ramon van Engelenhoven bereid gevonden zondagmiddag 11 oktober a.s. twee kortere recitals te verzorgen in de Vredebergkerk. Abonnementhouders en personen die gereserveerd hebben krijgen in de loop van deze week nader bericht per mail over de gang van zaken. Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen beschikaar.

Als gevolg van de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om de geplande serie concerten in de Oude Kerk te houden.  Wij zijn echter ontzettend blij dat we het komende seizoen kunnen uitwijken naar  de Vredebergkerk in Oosterbeek. Daar kunnen we veilig, met inachtneming van de 1,5 meter-maatregelen, samen genieten van een veelbelovend programma. Dankzij ondersteuning van het Fonds voor de Podiumkunsten heeft Peter van Praagh voor dit seizoen een verrassende serie van zes concerten samengesteld met gevestigde namen en jong talent. 

Dit jaar dus een extra concert dat verzorgd wordt door de zeer gewaardeerde harpiste Lavinia Meijer. En gezien het succes van de masterclass in het afgelopen jaar gaan we in samenwerking met ArtEZ opnieuw een masterclass organiseren voor conservatorium-studenten. 

De concerten vinden plaats in de maanden oktober tot en met maart. Het concert begint om 15:30. De kerk is open vanaf 15:00. Via onze nieuwsbrief en website krijgt u nadere informatie over de maatregelen om de concerten veilig voor u en ons te laten verlopen.

Graag tot ziens in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek.