Welkom

 

 

Beste muziekliefhebbers,

Welkom op de site van de Culturele Stichting de Oude Kerk te Oosterbeek!

Als gevolg van de Coronapandemie is vorig seizoen een groot gedeelte van het programma vervallen. Slechts twee concerten zijn doorgegaan. Reden voor Peter van Praagh en het bestuur van de Culturele Stichting Oude Kerk om de musici van wie het concert is vervallen opnieuw uit te nodigen voor dit nieuwe seizoen. Alle concerten vinden plaats in de Vredebergkerk in Oosterbeek, met uitzondering van het decemberconcert. In de Vredebergkerk kunnen we veilig, met inachtneming van de 1,5 meter-maatregelen, samen genieten van een veelbelovend programma. Dankzij financiële ondersteuning van het Fonds voor de Podiumkunsten is het Peter van Praagh opnieuw gelukt voor dit seizoen een verrassende serie van zes concerten samen te stellen.

Dit jaar dus een extra concert dat verzorgd wordt door de zeer gewaardeerde harpiste Lavinia Meijer. En in samenwerking met Diamanda La Berge Dramm en ArtEZ organiseren we opnieuw een masterclass voor conservatoriumstudenten.

De concerten vinden plaats in de maanden oktober tot en met maart. Het concert begint om 15:30. De kerk is open vanaf 15:00. Via onze nieuwsbrief en website krijgt u nadere informatie over de maatregelen om de concerten veilig voor u en ons te laten verlopen.

Graag tot ziens in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek.