abonnementen & losse kaarten

Losse kaarten

€ 19,00     Toegangskaart
€ 10,00     CJP-houders
€   2,50     Gelrepashouders

Kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis

De toegangsprijs voor de masterclass op zaterdag 13 maart 2022 bedraagt € 5,00 voor niet abonnementhouders.

Reserveren verplicht voor deze concerten. Meldt u aan via deze link. Reserveringen gaan op volgorde van binnenkomst. Zonder tegenbericht liggen uw toegangskaarten klaar voor aanvang van het concert.

 

Abonnementen

€ 80,00     abonnement op 5 concerten, exclusief extra concert 14 november door Lavinia Meijer

€ 97,00     abonnement inclusief concert Lavinia Meijer

Naast de concerten heeft u gratis toegang tot de Masterclass op zaterdag 21 maart 2021. Met uitzondering van het concert op 14 november 2020 door Lavinia Meijer, mag u bij één concert naar keuze een introducé meenemen. Introducé graag vooraf aanmelden via secretariaat@concertenoudekerk.nl

Na storting van € 80,00 of € 97,00 op bankrekening NL23RABO038.50.13.981 ten name van Culturele Stichting Oude Kerk te Oosterbeek wordt het abonnement bij u thuis bezorgd. Vermeld daarom duidelijk uw adres in de omschrijving van de bankopdracht.